गुरुवार, १६ ऑगस्ट, २०१२

चतुर

                                                                                   चतुर

Drop with Flower!

                                                                      Drop with Flower!

Drop


पावसाचा मौसम

पावसाचा मौसम

पावसाची रिमझिम आज थांबलेली दिसते..
ढग दाटून येतात खरे
पण ते ही हिरमूसल्यागत गप्प-गप्प दिसताहेत
पावसाचं काय?  लोकांना तो फसवणार याची जाणीव झालीय
पडला तर काय बरंच आहे.. नाही पडला तर तितकीच रप-रप कमी झालीय
पावसाचा मौसम हा बेभरवश्याचा असतोय
नवल एवढेच की आज-काल पाऊस माणसासारखा वागतोय!!

पिसे..

                                                                            पिसे..